ERASMUS+

Strategii de incluziune

2021-1-RO01-KA122-SCH-000015832

Strategii de incluziune

PREZENTARE DE PROIECT

Școala Gimnaziala din Crăcăoani, asemeni altor instituții cu profil asemănător din mediul rural, se confruntă cu o serie de probleme în care cel mai mult afectați sunt elevii – lipsa incluziunii corect implementate, utilizarea superficială și insuficientă utilizare a instrumentelor TIC, existența agresiunilor verbale și fizice în rândul elevilor, din aceste probleme principale derivând lipsa de interes a elevilor față de educație, numărul mare de absențe, rezultate slabe obținute de elevi (nu doar la teste și la materiile școlare, ci și la purtare), riscul de abandon școlar, tensiunile dintre elevi. Intenționam să îmbunătățim aspectele menționate prin participarea a 12 cadre didactice la cursuri de formare – astfel, acestea vor deține competentele necesare rezolvării problemelor existente.

Pentru îmbunătățirea aspectelor deficitare din instituția noastră ne propunem să îndeplinim următoarele obiective:
O1: Atribuirea claselor de elevi și instituției un caracter incluziv Ținta: includerea tuturor elevilor în educație, în special a celor cu probleme și a celor de etnie rroma. Indicatori de bază: diversitatea populației școlare (elevi de etnie rroma, elevi cu situație materială precară, care provin din familii dezorganizate)
O2: Îmbunătățirea metodelor de predare a materiei și a calității conținutului. Ținta: introducerea a cel puțin doua noi metode în predarea materiei și în modalitatea de asimilare a acesteia de către elevi Indicatori de bază: tradiționalismul existent
O3: Diminuarea agresiunilor verbale și fizice din rândul elevilor Ținta: reducerea agresiunilor dintre elevi cu cel puțin 10% față de ultimul an. Indicatori de bază: tensiunile dintre elevi, agresiunile existente

Pentru dobândirea competentelor necesare construirii unui mediu incluziv, 4 cadre didactice vor participa la cursul ‘Towards the inclusive classroom: best practice’ – Areadne, Kalamata, Grecia.
Pentru dobândirea cunoștințelor necesare diversificării conținutului educațional și a modului de predare, 3 cadre didactice vor participa la cursul ‘Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning’ – Cervantes Training, Madrid, Spania.
Pentru abordarea fenomenului de bullying și reducerea numărului de agresiuni, 5 cadre didactice vor participa la cursul ‘Prevent violence in your school community’ – Areadne, Kalamata, Grecia

Profesorii care vor participa la cursurile de formare, vor obține: idei practice de inserare a muncii colaborative în procesul de educație, idei creative de structurare a planurilor de lecție (individualizate și colective), metode de inserare a muncii pe baza de proiecte în sala de clasă, moduri de utilizare a WebQuests, idei practice - schimburi de experiență - exemple de bune practici, moduri de construire a unei implicări active și constructive a elevului, încurajarea elevului să își asume propria învățare, construirea unui climat școlar incluziv, echilibrat și colaborativ, strategii de incluziune a elevilor de etnie rroma, moduri de identificare a elevilor dotați și valorificarea lor, competențe îmbunătățite de management al clasei, metode de învățare individualizate și colaborative, motivație profesională crescută, politici școlare îmbunătățite, metode de leadership și de coordonare, planuri de acțiune pentru combatere a abandonului școlar și de bullying. 

 
 
 

2021-1-RO01-KA122-SCH-000015832

ERASMUS+

  • Proiect realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul Programului Erasmus+
  • Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.

Telefon

0233 246 008

Adresa

comuna Crăcăoani, județul Neamț

Email

contact@scoalacracaoani.ro

© Designed by Malgrande Solutions Solutii în educație
2021